Czerowny Spichlerz

Gorem Sp. z o.o. nabyła Czerwony Spichlerz w Gorzowie Wielkoposkim na początku 2018 roku. Aktualnie trwają prace nad projektem przebudowy Spichlerza. Dodatkowo projekt zakłada rozbudowę budynku o nową plombę. Budynek w swoim założeniu będzie spełniał funkcję usługowo - mieszkaniową. Zachowana zostanie elewacja zewnętrza oraz zabytkowa drewniana konstrkucja nośna stropów znajdująca się wewnątrz budynku. Planowany termin rozpoczęcia prac to połowa 2019 roku.