Pałac Brühla w Brodach

W 2013 roku Gorem Sp. z o.o. prowadził prace związane z zabezpieczeniem zabytkowego Pałacu Brühla w Brodach. Inwestorem prac była Fundacja Przyjaciół Pałacu Brühla. Remont polegał na wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz położeniu nowej dachówki.